André Demedtsjaar 2012

In 2012 is schrijver en cultuurpromotor André Demedts 20 jaar overleden. Naar aanleiding daarvan organiseren enkele jonge vrijwilligers een heus André Demedtsjaar. Op het programma staan flink wat activiteiten en publicaties, die de schrijver-dichter en Bekende Vlaming avant la lettre op een frisse en eigentijdse manier belichten.


André Demedts (1906-1992) was een eenvoudige boerenzoon die door zelfstudie na 17 jaar selfmade boer-zijn opklom tot leraar Nederlands en zelfs directeur van BRT West-Vlaanderen (Radio Kortrijk). Hij was schrijver-dichter van een indrukwekkende lijst streekromans (o.a. romantetralogie De eer van ons volk en repressieroman De levenden en de doden) en gedichten. André Demedts werd vooral belangrijk als cultuurpromotor: hij stichtte en lag aan de basis van o.a. het Komitee voor Frans-Vlaanderen, Ons Erfdeel, Kunsttijdschrift Vlaanderen en Festival van Vlaanderen, naast vele andere (grensoverschrijdende) initiatieven. Zijn speerpunt was de samenwerking tussen Vlaanderen, Nederland, Frans-Vlaanderen en Zuid-Afrika. Demedts werkte ook mee aan het Zuid-Afrikaanse Tydskrif vir Letterkunde, Dietsche Warande & Belfort en De Standaard der Letteren. Als literair recensent lanceerde hij vele jonge schrijvers met zijn positieve besprekingen. Hij was ereburger van Sint-Baafs-Vijve, Waregem en Nieuwpoort. Demedts kreeg bovendien ook verschillende eretekens. In 1970 krijg hij zijn eigen prijs, de André Demedtsprijs van de Marnixring, in 1983 zijn eigen cultuur- en kunstencentrum in Sint-Baafs-Vijve.

Op het programma staan onder andere een exclusieve inkijk in het André Demedtsmuseum voor de Davidsfonds-bestuursleden uit de regio Gaverland (20 september 2012), een lezing over leven en werk van Demedts door literair recensent Jooris van Hulle voor Davidsfonds Nieuwpoort (2 oktober 2012), de tentoonstelling Dheedene bij Demedts in het André Demedtshuis met werken van Zultse kunstenaar Georges Dheedene (vanaf 5 oktober 2012), de 65ste Frans-Vlaamse Cultuurdag in Waregem en Sint-Baafs-Vijve (28 oktober 2012) en een heus Demedtsweekend (3-4 november 2012). De aftrap van het weekend gebeurt met Demedts doorgelicht, een panelgesprek met Jozef Deleu (Ons Erfdeel), Jooris Van Hulle, Patrick Lateur en Frans-Vlaming Jacques Fermaut, daarna volgt de opening van Demedts 2.0, een nieuw audiovisueel luik bij het André Demedtsmuseum, de tentoonstelling 5 voor 8. Kunst rond Demedts, een expositie van 20 kunstenaars die rond Demedts werken en de heropening van het vernieuwde André Demedtswandelpad, dat gloednieuwe permanente infoborden krijgt. In november is André Demedts de auteur in de kijker in de bibliotheek van Harelbeke, met een mooie tentoonstelling als resultaat.

Tot slot het Demedtsjaar in cijfers: 30 activiteiten, 29 partners, 9 artikels in diverse tijdschriften, 18 persartikels (lokaal, provinciaal én nationaal), 8 permanente infopanelen langs het Demedtspad, 17 bloemstukken voor bloemenhulde aan graf Demedts en 70 tv- en 25 radiofragmenten in het nieuwe museum.