Museumnieuws

Opvolging sloopdossier De Elsbos

Opvolging sloopdossier De Elsbos

Ondertussen ontvingen we van de gemeente Wielsbeke een officieel antwoord op onze bezwaren m.b.t. De Elsbos, de ouderlijke hoeve van André Demedts (zie hieronder). We krijgen de toestemming om een erfgoedfotograaf De Elsbos te laten vastleggen voor de sloop gebeurt en bovendien komt er een permanent infobord met extra informatie over het historische en culturele belang van de hoeve. De archeologische sloopbegeleiding werd niet weerhouden omdat De Elsbos al te veel verbouwd is de laatste 20 jaar. We betreuren dat omdat daardoor een historisch waardevolle hoeve niet meer archeologisch geïnventariseerd kan worden. Maar we zijn uiteraard erg blij dat een erfgoedfotograaf op pad mag en er een permanent infobord aan De Elsbos komt te staan. Op die manier blijft de site toch Demedts ademen.

'Sloop geboortehuis schrijver André Demedts gaat door' (Het Nieuwsblad)

Vlaams minister van cultuur Sven Gatz bezocht André Demedtshuis

Vlaams minister van cultuur Sven Gatz bezocht André Demedtshuis

Op zaterdag 12 oktober 2014 bezocht kersvers Vlaams minister van cultuur Sven Gatz de Hondenzwemming in Sint-Baafs-Vijve naar aanleiding van het dossier rond de erkenning van het evenement als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Hij bracht ook een bezoek aan het André Demedtshuis samen met museumcoördinator Bert De Smet die hem uitgenodigd had.

Officieel standpunt vzw André Demedtshuis & Werkgroep André Demedtsmuseum m.b.t. sloop ‘De Elsbos’

Officieel standpunt vzw André Demedtshuis & Werkgroep André Demedtsmuseum m.b.t. sloop ‘De Elsbos’

Nadat officieel bekendgemaakt werd dat De Elsbos - het geboortehuis van André Demedts - gesloopt en uitgebreid wordt, dienden vzw André Demedtshuis en Werkgroep André Demedtsmuseum (in samenspraak met de familie Demedts) enkele bezwaren - vergezeld van een uitgebreide erfgoedkundige nota - in tegen bouwkundig dossier B/2013/96 van de gemeente Wielsbeke. Omdat De Elsbos al meer dan 300 jaar een belangrijke historische landschapszicht is en omdat het een belangrijke rol speelde in het leven en werk van schrijver-dichter Demedts is het noodzakelijk dat stukje erfgoed te bewaren. Omdat De Elsbos de laatste twintig jaar - sinds het geen bezit van de familie Demedts meer is - al werd verbouwd en veranderd, is een totale bevriezing van de huidige toestand geen te rechtvaardigen optie. Vandaar dat we volgende bezwaren/voorwaarden indienden bij de gemeente Wielsbeke:

1. omwille van het historisch-geografische, het historisch-literaire en historisch-biografische belang van de hoeve De Elsbos dringen we aan op een degelijke bouwhistorische inventarisatie en archeologische sloopbegeleiding die de waardevolle elementen van het belangrijke pand in kaart brengt en vereeuwigt voor de hoeve gesloopt wordt. Uiteraard is het daarbij ook belangrijk dat een erfgoedfotograaf de laatste stand van de hoeve De Elsbos vastlegt.

2. omwille van het historisch-geografische, het historisch-literaire en het historisch-biografische belang van de hoeve De Elsbos dringen we aan op een permanent infobord naast de ingang van de hoeve De Elsbos met informatie over de hoeve en haar belang voor Sint-Baafs-Vijve, de literatuur en de figuur van Demedts, aangevuld met fotomateriaal en kaarten van de oorspronkelijke toestand, zowel binnen als buiten.

Vanuit vzw André Demedtshuis en Werkgroep André Demedtsmuseum willen we - in samenspraak met de familie Demedts - géén polemiek starten of harde standpunten richting publiek en/of pers innemen m.b.t. dit dossier, maar we willen wel hameren op bovenstaande voorwaarden en hopen dat die ingewilligd worden. We zijn altijd bereid tot een nader gesprek met de gemeente Wielsbeke en de huidige eigenaar om onze voorwaarden op een constructieve manier gestalte te geven.

We gaan ervan uit dat de renovatie en uitbreiding van De Elsbos met respect voor het historische uitzicht van de oorspronkelijke Elsbos gebeurt en dat de gemeente Wielsbeke in haar goedkeuring van het ontwerp daar ook rekening mee gehouden heeft.

(Afbeelding: 'De Elsbos', door de Zultse kunstenaar Georges Dheedene.)

 

Persartikel Het Laatste Nieuws over sloop De Elsbos.

Nieuwe publicatie over erfgoed met ons huis als praktijkvoorbeeld

Nieuwe publicatie over erfgoed met ons huis als praktijkvoorbeeld

Nieuwe publicatie van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en VVSG handelt over lokaal investeren in erfgoed. En we zijn erg trots dat ons huis van vertrouwen als praktijkvoorbeeld van een goede samenwerking tussen gemeentebestuur van Wielsbeke en vrijwilligersvzw wordt gebruikt n.a.v. de recente vernieuwing van ons huis.

Meer info over de publicatie »

Verslag bezoek Marnixring Leeuwercke Waregem

Verslag bezoek Marnixring Leeuwercke Waregem

Op vrijdagavond 23 augustus 2013 bezochten de leden van Marnixring Leeuwercke Waregem het André Demedtshuis en -museum. Hieronder vind je een verslag van de avond van een van de leden.

 

"Op 24 augustus kwam Marnixring Waregem Leeuwercke samen in het André Demedtshuis in Sint-Baafs-Vijve voor een geleid bezoek aan het vernieuwde Demedtsmuseum waar ondertussen een prachtig audiovisueel scherm is geïnstalleerd met interessante opnames en programma's over de schrijver.

Bert De Smet, stafmedewerker van het Davidsfonds en coördinator van het museum, heeft als 24-jarige vrijwilliger samen met drie andere jonge kerels het museum vernieuwd. Hij gaf een overzicht van het ontstaan van het Demedtshuis en het museum en schetste een beeld van de verdienstelijke Vlaming André Demedts (8 aug. 1906 - 4 nov. 1992).

Demedts was een Vlaams schrijver, leraar en directeur van BRT-radio West-Vlaanderen, lid van de Kon. Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde en werd bekroond met de Driejaarlijkse Staatsprijs ter bekroning van zijn schrijversloopbaan. Zijn repressieroman De levenden en de doden (1959) ontving de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies.

In 1970 riep MR Kortrijk Broel en MR Kleikop de André Demedtsprijs in het leven voor mensen of instellingen die zich inspannen voor de Groot-Nederlandse gedachte. Demedts streefde immers naar de culturele integratie tussen Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika. Zo organiseerde hij met Luc Verbeke in 1948 een Frans-Vlaamse Ontmoetingsdag in Waregem, die uiteindelijk uitgroeide tot De Frans-Vlaamse Cultuurdag. Demedts idealisme leidde uiteindelijk tot de oprichting van de Stichting Ons Erfdeel die de Vlaamse en Nederlandse cultuur in het buitenland wil bevorderen. Een heel verdienstelijk Vlaming dus.

Na de verwelkoming en uitleg door Bert De Smet bezochten wij de prachtige fototentoonstelling De schaduw van Tahrir. Caïro door de ogen van Bieke Depoorter, Filip Claus, Zaza Bertrand en Harry Gruyaert, vier Vlaamse fotografen die beklijvende beelden maakten over het dagelijkse leven in de Egyptische hoofdstad.

In de prachtige zomeravond konden we op het terras nagenieten van een uitgebreide hapjesreceptie. Een onvergetelijke avond!
Bert Forceville"

Foto's nocturne Marnixring Leeuwercke Waregem »

André Demedtsmuseum ontvangt grote schenking boeken

André Demedtsmuseum ontvangt grote schenking boeken

Op zaterdag 4 mei 2013 ontving het André Demedtsmuseum in Sint-Baafs-Vijve, genoemd naar schrijver-dichter en cultuurpromotor André Demedts (1906-1992), een grote schenking boeken van wijlen Maurits De Jonghe. Bruggeling Maurits De Jonghe (1924-2011) was zijn hele loopbaan actief bij de NMBS, maar was daarnaast vooral ook een gepassioneerd verzamelaar van Nederlandstalige auteurs zoals Claes, Gezelle, Streuvels, Timmermans en vele anderen. Ook de werken van Demedts konden op zijn bijzondere aandacht rekenen.

‘Na vakes overlijden besloten we om zijn collectie te herbestemmen. Elk auteursfonds proberen we nu over te dragen aan een museum of literaire organisatie, zoals we ook al deden bij het Reinaert de Vos-fonds en Gezellefonds. Vake zou niet gewild hebben dat zijn collectie verloren zou gaan. Het doet mijn zus - die als zuster in de abdij van Nazareth nu niet aanwezig kan zijn - en mezelf dan ook veel plezier dat het Demedts-fonds hier in het André Demedtsmuseum een plaatsje krijgt', zegt dochter Mieke De Jonghe, die zaterdag meer dan 50 boeken overhandigde aan de vrijwilligers van het André Demedtsmuseum.

‘Zo'n rijke en vooral ook verzorgde collectie ontvangen is iets fantastisch. Daardoor kunnen we een groot aantal lacunes in onze eigen Demedts-collectie opvullen', aldus museumcoördinator Bert De Smet. ‘De meeste boeken zullen in het museum zelf terecht komen, de dubbels worden opgenomen in ons archief - waaruit we ook putten bij gasttentoonstellingen.' De boeken van Maurits De Jonghe blijven samen als het nieuwe ‘Demedts-fonds Maurits De Jonghe'. De officiële overhandiging gebeurde in aanwezigheid van een tevreden burgemeester Jan Stevens en met een hapje en een drankje.

Artikel KW.be

Artikel Nieuwsblad.be

Een uitgebreide fotoreportage van de schenking vind je via deze verwijzing »

Vlaams minister van cultuur Joke Schauvliege brengt blitzbezoek aan André Demedtsmuseum

Vlaams minister van cultuur Joke Schauvliege brengt blitzbezoek aan André Demedtsmuseum

Op zaterdag 23 februari bracht Vlaams minister van cultuur en leefmilieu een blitzbezoek aan het André Demedtshuis en -museum. Ze was erg lovend over de inspanningen van de gemeente om het gebouw te renoveren en nog meer over de vrijwilligers die het museum helemaal vernieuwden en een eigentijdse uitstraling gaven. Ze kreeg een korte rondleiding van het Wielsbeekse schepencollege en museumcoördinator Bert De Smet. Meer foto's via onze Facebook-pagina.

Museumcoördinator Bert De Smet Krak van Wielsbeke

Museumcoördinator Bert De Smet Krak van WielsbekeMuseumcoördinator Bert De Smet is verkozen tot Krak van Wielsbeke 2012, een wedstrijd van de Krant van West-Vlaanderen. De 26-jarige vrijwilliger vernieuwde samen met drie andere jonge kerels het André Demedtsmuseum en krijgt daar nu erkenning voor. Zijn overwinning draagt hij op aan alle collega-vrijwilligers van het André Demedtshuis. vzw André Demedtshuis is in elk geval fier om twee Kraks in zijn gelederen te tellen: voorzitter Franck De Munster (Krak van Wielsbeke 2009) en nu museumcoördinator Bert. Het André Demedtshuis blijft dan ook graag verder ploegen om cultuur toegankelijker te maken in Sint-Baafs-Vijve. Dank voor uw erkenning van ons werk

 

Het artikel vind je in groot formaat via deze verwijzing.