Organisatie

Raad van bestuur
Franck De Munster (voorzitter - franck.demunster@andredemedts.be)
Dominiek Wemel (secretaris/penningmeester - stichtend lid - dominiek.wemel@andredemedts.be)
Bert De Smet (coördinator André Demedtsmuseum - museum@andredemedts.be)
Daisy Haydon-Lippens - namens het gemeentebestuur

Algemene vergadering
Georges Lambrecht (stichtend lid)
Carlos Pauwels (stichtend lid)
Geert Eeckhout
Saskia Benoit
Rebecca Baert
Erna Lampaert
Frederik Vynckier (nieuwsbrief- en websiteverantwoordelijke)
+ de leden van de raad van bestuur

Werkgroep André Demedtsmuseum
Bert De Smet (coördinator André Demedtsmuseum - museum@andredemedts.be)
Alexander Demoor (verantwoordelijke bibliotheekcollectie - alexander_demoor@hotmail.com)
Nick Krekelbergh (onafhankelijk medewerker)
Bernard Delange (onafhankelijk medewerker)

Algemeen contactadres: info@andredemedts.be