Bibliografie

1929 Jasmijnen. (poëzie)
Deeltitels: De droom der jeugd; Het donkere uur; Van hart tot hart; Jasmijnen.
Kortrijk: Steenlandt. -53p.
Afmetingen:23 x 18.60 (ingenaaid)
Colofon: van dit boek werden 200 exempl. Gedrukt op vederlicht papier genummerd van 1 tot 200 en voltooid in Februarie 1929.
Titelpagina in tweekleuren druk: zwart - rood.


1931 Geploegde aarde. (poëzie)
Deeltitels: Eerste deel; Tweede deel.
Kortrijk: Uitgave Steenlandt. -46p.
Afmetingen: 23.40 x 17.50 (ingenaaid)
Colofon: van dit boek werden 300 exempl. Gedrukt op getint editie-papier genummerd van 1 tot 300 en voltooid in Julie 1931.

 

1933 Mannen van de straat. (proza, novellen)
Omslag: Origineele teekening van Jozef Cantré.
Bevat: De dood van den dichter, Waar men niet tegen kan, Smokkelen, De losprijs, Soldaten, Liefde in Normandië, De laatste jacht, Mijn kameraad.
Kortrijk: Steenlandt. -143p.
Afmetingen: 18.50 x 13.25 (ingenaaid)

 

1936 Het leven drijft. (roman)
Rotterdam: Van Nijgh & Van Ditmar. -412p.
Afmetingen: 19.50 x 13.50 (gebonden in linnen kaft)
In 1939 uitgegeven bij Rabenpresse te Berlijn als ‘Das Leben treibt' (vert. Otto A.). -349p.

 

1937 Kleine keuze: gedichten. (poëzie)
Mechelen: Eenhoorn. -10p.
Reeks: De Bladen voor de poëzie; jrg.1, nr.5 [eerste serie]
Afmetingen:22.50 x 14.30 (losse bladen in map)

 

1937 Edward Vermeulen, schrijver en boer. (essay)
Brugge: Walleyndruk. -184p.
Reeks: Davidsfonds. Volksboek nr 274

 

1938 Afrekening.(roman)
Rotterdam: Nijgh &Van Ditmar. -346p.
Afmetingen: 19.50 x 13.50 (gebonden in linnen kaft)
In 1941 uitgegeven bij Rabenpresse te Berlijn als Abrechnung. -264p.

 

1939 Voorbijgang. (proza)
Met een inleiding van René Verbeeck.
Antwerpen: Boekengilde "Die Poorte". -201p.
Reeks: Dit boek is het vierde van de Boekengilde "DIE POORTE" jaargang 1938-1939.
Afmetingen: 19 x 12 (gebonden met stofomslag)
Het werd gedrukt op de persen der drukkerij P. Lombaerts te Schoten bij Antwerpen.

 

1939 Zijn kleine waan. (novelle)
Amsterdam: Elsevier. -20p.
Overdruk uit: Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift1939,dec., p. 391-410.

 

1940 Vaarwel. (poëzie)
Verlucht met oorspronkelijke houtsneden van L. De Jaegher.
Antwerpen: Boekengilde "Die Poorte". -71p.
Afmetingen: 21.70 x 15.40 (ingenaaid)
Colophon: Dit boek, gezet in de Egmont- letter van S.H. de Roos met initialen van Georges F. Trenholm, werd gedrukt voor het Uitgeversbedrijf "Die Poorte" op de persen der Drukkerij P. Lombaerts te Schoten. De oplage bedraagt 250 exemplaren, genummerd van 1 tot 250, plus 3
recensie-exemplaren genummerd van 251 tot 280.
Tweekleurendruk: zwart-rood

 

1941 De Vlaamse poëzie tussen 1918 en 1941. (bloemlezing)
Het bandontwerp is van Joris Minne.
Diest: Kunstuitgeverij Pro Arte P.V.B.A. -364p.
1e deel: Studie. 2e deel: Bloemlezing.

 

1941 Geen tweede maal. (roman)
Brugge/Brussel: Uitgeverij "De Kinkhoren". (Desclée De Brouwer & Cie Brugge) -275p.
Reeks: De Korenaren nr 1
Afmetingen: 19.50 x 13 (gebonden in kartonnen kaft)
In 1948 uitgegeven bij Alber te München als ‘Niemals wieder' (vert. Graef Heinz. -244p.

 

1941 Nicolaas Beets, Anton Bergmann (Hildebrand-Tony). (essay)
Ingeleid en samengesteld door André Demedts.
Diest: Pro Arte. -83p.
Reeks: Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde. - vol. 15

 

1943 Ik wil een dappere kerel zijn. (kinderverhaal)
Onder pseudoniem: KOEN LISARDE.
Brugge/Brussel: Uitgeverij "De Kinkhoren". -254p.
Reeks: Stroomlijnen. - Brugge; vol. 3

 

1944 Het heeft geen belang. (roman)
Brugge/Brussel: Uitgeverij "De Kinkhoren" (Desclée De Brouwer & Cie Brugge) -480p.
Reeks: Korenaren nr 5 Toelatingsnummer 4996.
Afmetingen: 19.50 x 13 (gebonden in kartonnen kaft)

 

1944 Trouw aan hun volk. (kinderverhaal)
Onder pseudoniem: KOEN LISARDE
Zie tevens de heruitgave 1962
Brugge: Uitgeverij "De Kinkhoren". -193p.

 

1945 Hugo Verriest, de levenwekker. (essay)
Roeselare: Hernieuwen-Uitgaven. -192p.

 

1945 De Vlaamsche poëzie sinds 1918. (2 dln)

 

1946 Alle vreugde is eindeloos. (kinderverhaal)
Onder pseudoniem: KOEN LISARDE.
Zie heruitgave 1957
Brugge: Uitgeverij "De Kinkhoren". -230p.

 

1946 Richard Minne. (essay) Antwerpen: Standaard-Boekhandel. -64p.

 

1947 Voor de avond valt. (roman)
Deel I van de trilogie: Kringloop om het geluk.
Brussel/Amsterdam: Uitgeverij "De Kinkhoren". (Desclée-De Brouwer Brugge). -360p.
Reeks: Romanreeks Korenaren
Afmetingen: 19.50 x 13.50 (gebonden met stofomslag)
Druk. St-Augustinus Mij., Desclée De Brouwer & Cie Brugge.

 

1948 De plaatsvervanger (verhaal)
Uit de bundel: Van elk een verhaal pp. 5-64
Uitgever: Leuven: Davidsfonds; Volksreeks nr 365 (1948-8)
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (gebonden in kartonnen kaft)

 

1949 In het morgenlicht (proza)
Deel II van de trilogie: Kringloop om het geluk.
Vervolg op ‘Voor de avond valt' (1947)
Brussel: Uitgeverij "De Kinkhoren". -310p.
Reeks: Romanreeks Korenaren
Afmetingen: 19.50 x 13.50 (gebonden met stofomslag)
Druk. St-Augustinus Mij., Desclée De Brouwer & Cie Brugge.

 

1950 De graaf is weergekeerd: drama in vijf bedrijven. (toneel)
Waregem: Uitgeverij Orion. -79p.

 

1951 De ring is gesloten. (roman)
Deel III van de trilogie: Kringloop om het geluk.
Vervolg op ‘In het morgenlicht'. (1949)
Brugge: Orion - Desclée De Brouwer. -296p.
Reeks: Romanreeks Korenaren.
Afmetingen: 19.50 x 13.50 (gebonden met stofomslag)
Druk. St-Augustinus Mij., Desclée De Brouwer & Cie Brugge.

 

1951 De rechtvaardige keizer: toneelspel in vijf bedrijven. (toneel)
Bussum: Ons Leekenspel. -134p.
Reeks: Spiegel der mensheid. - vol. 5

 

1951 Leven en schoonheid. (essay)
Antwerpen: ‘t Groeit. 65p.
Reeks: Familieleven. - Borgerhout; vol. 39

 

1952 Voorbij aan de nacht. (kinderverhaal)
Onder pseudoniem: KOEN LISARDE.
Brugge: Desclée De Brouwer. -171p.
Reeks: Stroomlijnen. - Brugge; vol. 1952: 1

 

1952 Driekoningenavond. (hoorspel)
Brussel: Belgisch Nationaal Instituut voor radio-omroep, Vlaamse Gesproken Uitzendingen. -37p

 

1954 In uw handen. (roman)
Omslagtekening van Jef Boudens.
Brugge: Orion - Desclée De Brouwer. -266p.
Afmetingen: 19.50 x 13.50 (gebonden met stofomslag)
Gedrukt op de persen van de Sint Augustinusdrukkerij te Brugge.

 

1955 Stijn Streuvels. (essay)
Brussel: Elsevier. -132p.
Reeks: Prominenten nr 2

 

1955 ‘Frans-Vlaanderen' In: Vlaanderen, nr. 22 (1955)

1956 De abdij van Vlaanderens Westhoek, de Onze-Lieve-Vrouwabdij van Sint-Sixtus te Westvleteren.
Izegem: Strobbe / St.-Sixtus: de Onze-Lieve-Vrouwabdij. -39p.
2de uitgave: 1964 bij Poperinge: Vansevenant -71p.

 

1956 Gedachten van André Demedts. (bloemlezing)
Gebloemleesd door Hubert van Herreweghen;
Ingeleid door Albert Westerlinck pseud. v. José Joris Maria Aerts Brugge;
Bussum: Desclée de Brouwer. -83p.

 

1957 Neerslag der dagen. (roman)
Tekenwerk door de Grafische Dienst - Davidsfonds.
Leuven: Davidsfonds. --239p.
Reeks: Gulden Reeks van het Davidsfonds nr 453.
Afmetingen: 19.25 x 12.50 (gebonden met stofomslag)
Druk van de Fabrieken Brepols, N.V. Turnhout.

 

1957 Alle vreugd is eindeloos. (jeugdroman)
Onder pseudoniem: KOEN LISARDE.
Heruitgave van 1946.
Brussel: Reinaert-junior. -229p.
Reeks: Reinaert-junior nr 19

 

1958 Vlaamse verhalen. (bloemlezing)
Verzameld en ingeleid door A. Demedts.
Utrecht: Het spectrum. -215p.
Reeks: Prismaboeken - Utrecht; vol 335

 

1959 De levenden en de doden. (roman)
Omslagillustratie: Jeanne Mertens.
Brugge: Orion-Desclée De Brouwer. -375p.
Reeks: Romanreeks Korenaren.
Afmetingen: 23 x 15.50 (gebonden met stofomslag)

 

1960 De Kerstmis van onze kapitein. (verhaal)
Verlucht door Jos Van den Abeele.
Oudenaarde: Drukk.-Uitgeverij Sanderus. -30p.
Afmetingen: 20.75 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: "De Kerstmis van onze kapitein " van André Demedts, verlucht door Jos Van den Abeele, werd gedrukt op de persn van Sanderus pvba te Oudenaarde, in de maand december 1960. Het werd als eidejaarsgeschenk aangeboden aan nhaar klienteel en is niet in de handel verkrijgbaar.

 

1961 Moderne Vlaamse verhalen. (bloemlezing)
Verzameld en ingeleid door A. Demedts.
Utrecht: Het spectrum. -207p.
Reeks: Prisma boeken. - Utrecht; vol. 592

 

1961 Nog lange tijd. (roman)
Omslagontwerp: Michel Olyff.
Photo: Gianni Tortoli.
Brugge: Orion-Desclée De Brouwer. -203p.
Reeks: Romanreeks Korenaren.
Gedrukt op de persen van de Sint Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van uitgeverij Desclée De Brouwer.

 

1961 ‘Frans- en Zuid-Vlaanderen' In: Dietsche Warande en Belfort (1961), p. 82-110;

1961 Ernest Claes. (essay)
Met bloemlezing.
Brussel: A. Manteau, voor het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur. -37p.
Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde nr 26

 

1962 Trouw aan hun volk. (jeugdroman)
Onder pseudoniem KOEN LISARDE.
Heruitgave van 1944
Mariakerke; Gent: Horizon-Uitgaven. -64p.

 

1962 Johan Daisne. (essay)
Brugge: Orion - Desclée De Brouwer. -76p.
Reeks: Ontmoetingen nr 41

 

1963 Abel Coetzee. (essay)
Brugge: Orion - Desclée De Brouwer. -61p.
Reeks: Ontmoetingen nr 44

 

1963 De weg terug. (proza)

 

1963 Vlaamse verhalen van deze tijd. (bloemlezing)
Verzameld en ingeleid door A. Demedts.
Utrecht: Het spectrum. -172p.
Reeks: Prisma boeken. - Utrecht; vol. 888

 

1964 Kerstmis te Saloniki en andere verhalen. (proza)
Bevat: Kerstmis te Saloniki, Beloning en straf, Het gezin, Uit haar dienst, Voor het verlog, Rond en sterfbed, Avontuur onderweg, De weg naar huis.
Hasselt: Uitgeverij Heideland. -186p.
Reeks: Vlaamse Pockets nr 131
Afmetingen: 18 x 10.75 (pocket)

 

1964 Levensverhaal van Antoon vander Plaetse. (essay)

1965 Alleen door vuur. (roman)
Omslag: Olyff.
Brugge: Orion-Desclée De Brouwer. -206p.
Reeks: Romanreeks Korenaren.
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van de Sint Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van uitgeverij Desclée De Brouwer Brugge-Utrecht-Parijs-Bilbao-Buenos Aires - New York.

 

1966 De dag voor gisteren. (autobiografie)
Brugge: Orion-Desclée De Brouwer. -158p.
Reeks: Open Kaart
Gedrukt op de persen van de Sint Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van uitgeverij Desclée De Brouwer.

 

1966 De boer in de literatuur. (essay)
Leuven: Belgische Boerenbond, economaat. -40p.
Reeks: Publikaties van de Kultuurdienst van de Belgische Boerenbond nr 5

 

1966 Vlaamse landschappen
Samenstelling: André Demedts.
Uitgegeven door de Kredietbank ter gelegenheid van haar tentoonstelling "Toeristisch schoon in eigen streek "
Brussel: Kredietbank. Zp.

 

1967 Poèmes.
Traduit par Henry Fagne.
Bruxelles: Fagne Henry. -16p.
Reeks: Poêtes Néerlandais.

 

1968 Uit ons eigen erfdeel: met beelden van Herman Verbaere
Gent, Leuven: E. Story-Scientia. -88p.

 

1968 Daarna: gedichten. (poëzie)
Omslagontwerp: Michel Olyff.
Brugge/Utrecht: Orion - Desclée De Brouwer. -31p.
Reeks: Gedachten en gedichten
Gedrukt op de persen van Drukkerij "De Windroos" te Beernem in opdracht van Uitgeverij Desclée De Brouwer.

 

1969 Karel Jonckheere. Micro onder het oorkussen (essay)

1969 Je komen halen. (roman)
Brugge: Orion-Desclée De Brouwer. -195p.
Reeks: Romanreeks Korenaren.
Afmetingen: 19.25 x 12.25 (ingebonden met stofomslag)
Gedrukt op de persen van de Sint Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van uitgeverij Desclée De Brouwer.

 

1969 ‘Ernest Claes'. (essay)
In: Vlaanderen, tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en cultuur; p. 277-332.
Roeselare: Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond; vol. 107. -55p.

 

1970 Terug naar huis. (verhalen)
Leuven: Davidsfonds. -194p.
Reeks: Beiaardreeks nr. 566 - 1970, 3.
Afmetingen: 20.75 x 13 (gebonden met stofomslag)
Antwerpen: Standaard Uitgeverij. -194p.
Reeks: Standaard Literatuur Vandaag
Afmetingen: 20.50 x 13 (paperback)

 

1970 Jean-Marie Gantois. (essay)

1970 Claes Ernest / Samensteller: André Demedts.
Zichem: J. Van Hemelryck: Huize Ernest Claes. -56p.

1971 Stijn Streuvels, een terugblik op leven en werk. (essay)
Brugge: Orion-Desclée De Brouwer. -387p.

 

1971 Het land van Streuvels. (essay)

Antwerpen: Vlaamse toeristenbond. -32p.
Reeks: Vlaamse toeristische bibliotheek. - Antwerpen; vol. 135- 136

 

1972 Streuvels als psycholoog. (essay)
Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij. -10p.
Reeks: Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Afdeling Letterkunde: nieuwe reeks. - Amsterdam; vol. 35: 5

 

1972 Hugo Verriest. Ons volk moet herleven. (essay)

1973 Op weg naar Oltendorf. (verhaal)
Eerste afzonderlijke druk. Verscheen eerder in ‘Terug naar huis' (1970)
Kaftontwerp: Jos Van den Abeele.
Oudenaarde: Uitgeverij Sanderus. -41p.
Colofon: "Op weg naar Oltendorf" van André Demedts werd met welwillende toestemming van de uitgever overgenomen uit "Terug naar Huis", Davidsfonds Leuven 1970 - Het werd gedrukt in de maand november 1973 op de persen van de Drukkerij Sanderus pvba te Oudenaarde, die het als eindejaarsgeschenk aan haar klanten aanbiedt. Het is niet in de handel verkrijgbaar.

 

1973 Aan de Beneden-Mandel. (essay)
Antwerpen: Vlaamse Toeristenbond. -16p.
Reeks: Vlaamse Toeristische Biblioteek nr 160

 

1973 Priester-dichter Cyriel Verschaeve; keuze uit zijn werk.
Ingeleid en samengesteld door A. Demedts.
Brussel: Reinaert. -335p.

 

1973 De eer van ons volk: De Belgische republiek. (roman)
Deel 1 van de tetralogie ‘De eer van ons volk'.
Brugge: Orion-Desclée De Brouwer. -380p.
Reeks: Merkstenen nr 58
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van Scheerders van Kerckhove te Sint Niklaas Waas in opdracht van Uitgeverij Orion/N.V. Desclée De Brouwer, Brugge.

 

1974 De esthetica van Hugo Verriest. (essay)
Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. -65p.

 

1975 De eer van ons volk: Hooitijd. (roman)
Deel 2 van de tetralogie ‘De eer van ons volk'.
Brugge: Orion-Desclée De Brouwer. -409p.
Reeks: Merkstenen nr 65
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van N.V. Vi-onksteen te Langemark in opdracht van Uitgeverij Orion/N.V. Desclée De Brouwer, Brugge.

 

1976 Verzamelde gedichten. (poëzie)
Het omslag werd ontworpen door Johan Mahieu.
De foto op de omslag is van Joost Strosse.
Deeltitels: Voortijds; Vaarwel; Daarna; Schemeravond.
Melsele: Orbis en Orion. -162p.
Reeks: De gulden veder.
Afmetingen:21 x 12.70 (gebrocheerd)
Colofon: De ‘Verzamelde gedichten' van André Demedts, gezet uit de garamonds 10 pts., werden in het voorjaar van 1976 gedrukt op 90 grs editie op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van uitgeverij Orion te Brugge.

 

1976 De eer van ons volk: Goede avond. (roman)
Deel 3 van de tetralogie‘De eer van ons volk'.
Omslag: Johan Mahieu.
Brugge: Orion / Nijmegen: B. Gottmer. -360p.
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (ingenaaid)

 

1976 Geluk in december. (Het eerste jaar) (Proza)

1976 De waarheid stelt niet teleur.
Ingeleid door Anton van Wilderode.
Melsele: Orbis en Orion. -96p.
Reeks: dwarsliggers.

 

1976 Van Wiemkes gesproken (kinderverhaal) In: Verhalen uit noord en zuid" verzameld door M. Heylen en G. Vander Heyden.

 

1976 Ik zal je dragen. (roman)
Omslagtekening: Reclame en adviesbureau Accent
Zele: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -250p.
Afmetingen: 20.75 x 13.25 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van "Vooruitgang" Kuurne.

 

1977 Jan Vercammen. (essay)
Antwerpen: Nederlandsche Boekhandel. -44p.
Reeks: Monografieën over de Vlaamse letterkunde nr 59

 

1977 Een wereld vol soldaten. (proza) In de bundel: Dag, kind pp. 157-252.
Uitgever: Davidsfonds Leuven; romanreeks nr 612; 1978-1.
Afmetingen: 20.75 x 13 (paperback)

 

1977 't Fonteintje. (essay)
Gent: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.
Reeks: Oostvlaamse monografieën nr 10.
Overdruk uit: Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen: bijdragen N.R. 3(1977)

 

1977 Stijn Streuvels. (essay)
Brugge: Orion / Nijmegen: B.Gottmer. -77p.
Reeks: Grote ontmoetingen: literaire monografieën; vol. 11

 

1977 Guido Gezelles wedergeboorte in 1877. (essay)
Brugge: Provinciaal gouvernement van West-Vlaanderen. -12p.

 

1978 De eer van ons volk: Een houten kroon. (roman)
Deel 4 van de tetralogie ‘De eer van ons volk'.
Brugge: Orion. Nijmegen:B. Gottmer.-522p.
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (ingenaaid)

 

1978 Valère Depauw. (essay)
Nijmegen: Gottmer. - 77p.
Reeks: Grote ontmoetingen: literaire monografieën; vol. 30

 

1979 De jaargetijden. (poëzie)
Tekening op omslag: Jos Van den Abeele.
Deeltitels: Lente; Zomer; Herfst; Winter.
Brugge: Orion-Colibrant. -94p.
Afmetingen:20.80 x 13.40 (gebrocheerd)

 

1979 Trouwen is houwen. (verhaal) In de bundel ‘ Mijn dorp is de wereld' pp. 91-117.
Uitgever: Davidsfonds Leuven: romanreeks nr 618 1979-1.
Afmetingen: 21 x 13 (paperback)

 

1980 Omnibus. Verhalen. (proza)
Bevat: Geluk in december, Het tweede jaar, Acht dagen in juli, Loon naar werken, Eeuwige liefde, Rond een sterfbed, In uw handen.
Leuven: Davidsfonds. -409p.
Reeks: Romanreeks Davidsfonds vol 624. (1980 - 1)
Afmetingen: 20.75 x 12.75 (paperback)

 

1981 Valère Depauw. (essay)
Gent: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. -31p.
Reeks: Oostvlaamse monografieën, nr 18
Overdruk uit: Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen: bijdragen: nieuwe reeks 14

 

1981 Geluk voor iedereen. (roman)
Illustratie: N. Van den Eeden (1856-1910) "De Hongerigen spijzen" fragment van: schilderij Provinciaal Hof, Brugge.
Nijmegen: Gottmer / Beveren: Orion. -384p.
Afmetingen: 21 x 13.25 (ingenaaid)
N.V. Drukkerij Erasmus Gent.

 

1982 Wintertijd, een drieluik. (roman)
Illustraties van Hugo Heyens.
Beveren: Orbis en Orion / Nijmegen: B. Gottmer -160p.
Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden met stofomslag)
Colofon: ‘Wintertijd, een drieluik van André Demedts, werd in de maand juni 1982 gedrukt op editie 100gr door Drukkerij Sanderus pvba Oudenaarde en in linnen gebonden door Interbookd te Kontich. Deze feestelijke uitgave, in beperkte oplage van 1.000 exemplaren, verschijnt bij Orbis en Orion Uitgevers te Beveren, ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de auteur.

 

1983 De Leyda-trits. (proza)
Bevat: Voor de avond valt, In het morgenlicht, De ring is gesloten.

 

1985 Veertien-achttien. (proza)
Omslagontwerp: Paul Moerman.
Gent: Reinaert Uitgaven - Het Volk. -189p.
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)

 

1986 Na jaar en dag: gedichten. (poëzie)
Tielt: Lannoo. -63p.
Reeks: De golfbreker
Afmetingen:22.20 x 13.70 (gebrocheerd)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Uitgeverij Lannoo bvba, Tielt.

 

POSTUUM UITGEGEVEN
1995 Verzamelde gedichten. (poëzie - verzamelbundel)
Vormgeving; Gregie de Maeyer
Omslagillustratie: Karl Meersman.
Deeltitels: Voortijds; Vaarwel; Daarna; Jaargetijden; Der maanden krans; Schemeravond; De jaargetijden; Na jaar en dag; Uitleiding door Rudolf van de Perre
Leuven: Davidsfonds/Clauwaert. -271p.
Afmetingen:24 x 16.30 (gebonden - harde kaft stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij Scheerders Van Kerckhove N.V., Sint Niklaas

 

1996 De weg naar het einde. De latere levensjaren van Stijn Streuvels.

 

Zie ook: http://users.telenet.be/louis.jacobs/Demedts.htm of http://schrijversgewijs.be/schrijvers/demedts-andre/